DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı Kodu Yarıyılı
Atom ve Molekül Fiziği 0223241 Bahar
Yerel Kredisi AKTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta)
4 6 4 0 0

Ön Koşullar Kuvantum Fiziği 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Üniversite Seçimlik Zorunlu Seçimlik


x
Dersin Kategorisi Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri Genel Kültür Dersleri

x
Dersin Sunum Şekli Yüz-yüze Eğitim Uzaktan Eğitim
x
Dersin_Koordinatörü Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR
Dersi Veren(ler) Doç Dr. Yeşim ÖZCANLI
Dersin Asistan(lar)ı -
Dersin Amacı 1. Atom ve moleküllerin yapılarının incelenmesi
2. Atomik ve moleküler ölçekteki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin anlaşılması
3. Nano ölçekli teknolojinin altyapısı olan atomik ve moleküler etkileşmelerin incelenmesi.
Dersin İçeriği Atomlara ilişkin temel kavramlar-Tek Elektronlu Atomlar / Hidrojen Atomu / Hidrojen Spektrumu / Açısal Momentum Kuantizasyonu / Zeeman Olayı / Spin-Orbit Etkileşmesi / Çok elektronlu atomlar / Helyum atomu / Pauli İlkesi / Atomların Elektronik Yapısı / L-S Kuplajı / X-Işınları Spektrumu-Moleküllere ilişkin temel kavramlar / Hidrojen molekülü / Moleküler yörüngeler / Moleküllerde bağlar / moleküllerin elektronik yapısı / moleküler dönmeler ve titreşimler / Elektronik Geçişler
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Atomların yapısının anlaşılması
2.Atomların ne tür etkileşmeler yapacağı ve bu etkileşmelerin kuralları
3.Moleküllerin yapısının incelenmesi
4.Atom ve moleküllerin incelenmesi için gerekli kuramsal ve deneysel yöntemlerin incelenmesi
5.Atom ve moleküllerin elektronik yapı  ve özellikleri

KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Atom ve Molekül Fiziği , B. H. Bransden, C.J. Joachain, Cevirenler: Prof. Dr. Fevzi Köksal, Prof.Dr.Hasan Gümüş, 1999, Bilim Yayıncılık / Atom and Molecular Physics, B. H. Bransden, C.J. Joachain
2. Ders notları (Aşağıda verilen yardımcı kitaplardan
derlenmiştir)
Diğer Kaynaklar 1. Atom Fiziğinin Temelleri, Atam Arya
2. Atom ve Kuantum Fiziği, H. Haken, H.C. Wolf, Çeviri:Dr.İbrahim Okur, 2000, Değişim Yayyınları
3. Atom ve Molekül Fiziği, E.Aygun, M.Zengin, Bilim Yayınları

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atomlara ilişkin temel kavramlar Kaynak 2, bölüm 1
2 Hidrojen Spektrumu Kaynak 2, bölüm 1
3 Tek Elektronlu Atomlar , Hidrojen Atomu Kaynak 2, bölüm 3
4 Açısal Momentum Kuvantizasyonu Kaynak 2, bölüm 2
5 Zeeman Olayı Kaynak 2, bölüm 5
6 Çok elektronlu atomlar Kaynak 2, bölüm 7
7 Spin-Orbit Etkileşmesi Kaynak 2, bölüm 7
8 1. ara sınav/ Helyum atomu Kaynak 2, bölüm 6
9 Pauli İlkesi, Atomların, Elektronik Yapısı Kaynak 2, bölüm 6
10 X-Işınları Spektrumu, Moleküllere ilişkin temel kavramlar Kaynak 2, bölüm 8, 9
11 Hidrojen molekülü Moleküler yörüngeler Kaynak 2, bölüm 9
12 2. ara sınav/ Moleküllerde bağlar Diğer Kaynak 2, bölüm 24
13 Moleküllerin elektronik yapısı Kaynak 1, bölüm 9
14 Moleküler dönmeler ve titreşimler, Elektronik Geçişler. Kaynak 1, bölüm 9
15 Final Haftası
16 Final Haftası

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Devam - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Ödev 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Seminer - -
Ara sınavlar 2 50
Final 1 40
TOPLAM 100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
TOPLAM 100

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

No
Program Yeterlikleri/Çıktıları *Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 PÇ 1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip  olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.


X
2 PÇ 2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.X
3 PÇ 3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.


X
4 PÇ 4. Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.X
5 PÇ 5. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
X


6 PÇ 6. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
X


7 PÇ 7. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.


X
8 PÇ 8. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.X
9 PÇ 9. Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. X10 PÇ 10. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir. X11 PÇ 11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir. X12 PÇ 12. Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir. X13 PÇ 13. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir. X14 PÇ 14. Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. X15 PÇ 15. Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir. X16 PÇ 16. Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. X17 PÇ 17. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X
* 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuvar - - -
Uygulama - - -
Derse Özgü Staj(varsa) - - -
Arazi Çalışması - - -
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Sunum / Seminer Hazırlama - - -
Proje - - -
Ödevler 3 20 60
Ara sınavlar 2 8 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6
AKTS Kredisi 6