1.sınıf öğrencilerinin ders kayıt işlemleri hk.(ÖNEMLİ)Tüm Duyurular
21
EYL

Aşağıdaki duyuru metni Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.


ÖİDB

"2016 ÖSYM sonucuna göre Üniversitemiz programlarına kayıt yaptırarak
1.sınıfa başlayacak olan ancak ders kayıt tarihlerinde çeşitli nedenlerle
Öğrenci Bilgi Sistemi (ORBIS) üzerinden hiç ders seçimi yapmamış olan
öğrencilerimiz, 20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları
Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yaparak ders kayıt işlemini
gerçekleştirebileceklerdir."