2018 Bologna-İntibak Süreci Duyurusu-2Tüm Duyurular
03
AĞU

 

 

 

 

2018 Bologna süreci kapsamında intibaklara elektronik posta yoluyla itiraz süreci tamamlanmış olup güncel intibak sonuçları öğrencilerin yildiz uzantılı mail adreslerine gönderilmiştir.

 

Çift anadal öğrencilerinin de intibak işlemleri tamamlanmış olup intibak sonuçları öğrencilerin yildiz uzantılı mail adreslerine gönderilmiştir.

 

 

 

- İntibaklarda her öğrenci tek tek incelenip değerlendirilerek intibak işlemleri yapılmıştır. Bu nedenle kendi durumunuzu diğer öğrencilerle değil, eski eğitim planınız ile karşılaştırınız.

 

- İntibak işlemleri program tarafından yapıldığı için, hatalı bir işlem olmadığı sürece intibak edilen aynı havuzda yer alan derslerle ilgili ders değişikliği yapılamamaktadır.

 

- İntibak sonrası AGNO düzeltmesi program tarafından otomatik yapılmaktadır. AGNO düzeltmeleri bölümlerin yetkisi dâhilinde değildir.

 

Düzeltme yapılırken öncelikle FF olan derslerin FD 'ye ve FD olan derslerin DD’ye yükseltilmesi Üniversite Senato kararıdır. Ek olarak DC (koşullu) ile geçilmiş derslerin notu hiçbir koşulda yükseltilememektedir.

 

 

İntibaklarda,

 

- 2018 Eğitim planında zorunlu meslek derslerinin kredilerinde artış olmakla birlikte mezuniyet için gerekli kredi 146’dan 145’e düşürülmüştür. Bu nedenle eski eğitim planı ve yeni eğitim plan kıyaslaması yapılırken kalan kredi üzerinden değil kalan ders sayısı üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

(Örnek olarak; sadece zorunlu derslerden kalmış bir öğrencinin 2018 eğitim planında kredisi artacaktır. Ancak mezuniyet için alması gereken ders ve dersin sayısı değişmeyecektir).

 

- Öğrencinin mezuniyeti için sorumlu olduğu kalan ders sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği-1 ve İş Sağlığı ve Güvenliği-2 dersleri dâhil olmak üzere kesinlikle artırılmamıştır.

 

 -2018 Eğitim planına eklenmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri sadece 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler için Doğrudan Muaf sayılmıştır. Diğer öğrenciler için eğitim planı dışında kalan geçer not alınmış dersler (öncelikle Sosyal Seçimlik havuzundaki fazla dersler olmak üzere) var ise bu derslere karşılık muafiyetler yapılmıştır.

 

- Eğitim planı dışında kalan sosyal seçimlik dersler sadece İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin muafiyetinde kullanılmıştır.

 

- 2018 eğitim planında yer almayan ancak 2013 eğitim planında yer alan ve öğrencilerin almış olduğu derslere farklı bir ders ataması yapılmıştır. Öğrencinin intibak sonrası eğitim planında atanan bu yeni dersler görünecektir.

 

Örnek:  

                BED3041 -> ITB3022          

                FIZ3372 -> MAT1320             

 

 

Yukarıda açıklamalar ışığında yapılan intibaklarla ilgili yeni itiraz/düzeltme talepleri 06.08.2018 ile 10.08.2018 tarihleri arasında Fizik Bölüm Sekreterliği'ne sadece dilekçe yoluyla yapılacaktır.

Bu tarihten sonra verilen dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

 

 

 Fizik Bölüm Başkanlığı