Bahar Dönemi Kayıtları Hk.Tüm Duyurular
12
ŞUB

Bütün öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulan ders kayıt klavuzunu dikkatlice okumaları ve kayıt işlemlerini bu klavuza göre yapmaları gerekmektedir.

 

 

KONTENJAN ARTIRIMLARI:

 

Seçmeli derslerin kontenjanları bulundukları paketteki tüm derslerin toplam kontenjanı baz alınarak artırılır. Bu nedenle almak istediğiniz seçimlik derslere öncelik veriniz ve öncelikle bulunduğunuz yarıyılın derslerini alınız.

 

Kontenjan artırımları 15 Şubat 2017 Çarşamba gününden başlayarak 11:00 ve 15:00 saatlerinde yapılacaktır.

 

FIZ1002 Fizik 2 servis dersi kontenjanları lab. kapasitesi ile sınırlıdır. Öğrencilerin öncelikle kendi bölümlerine tanımlı gruplardan ders almaları gereklidir. %30 İngilizce programlara kayıtlı öğrenciler 100% İngilizce programlara açılan gruplardan (Gr:40-49) ders seçimi yapmamalıdır. Bu grupların kapasiteleri 15 Şubat Çarşamba günü saat 22:00 da kapatılacaktır ve sadece 100% ingilizce programlara kayıtlı öğrencilerin serbest seçim yapması sağlanacaktır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

Maksimum Kredi Sınırı : Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 27 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 33 krediye kadar ders alabilirler. Üniversitemize yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri en fazla 27 kredilik ders alabilirler.

Kayıt Yenileme: Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır. İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir (katkı payı ödemesi gerekenler için)  ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır.

Ders Tekrarı (Ders Saydırma): Ders tekrarı (Ders saydırma), not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.

·       Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.

·       Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.

·       Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.