FIZ1001 Fizik-1 dersi Mazeret Sınavı Hk.Tüm Duyurular
21
ARA

FIZ1001 FİZİK 1 MAZERET SINAVI

28 Aralık 2016 Saat: 13.00-14.30

Yer: Fen-Edebiyat Fakültesi BZ-D01, BZ-D03

Not: Sadece mazeretleri Bölümü tarafından kabul edilen öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınacaktır.