FIZ1001 Fizik 1 dersi hk.Tüm Duyurular
18
EYL

FIZ1001 Fizik 1 Servis dersinin bazı grupları tekrar düzenlenmiş ve yeni guplar eklenmiştir. Dersi alan öğrencilerimizin, derse gitmeden önce gruplarını ve dersliklerini USIS otomasyon sistemi üzerinden kontrol etmeleri ve kayıtlı oldukları gruplarda derse katılımları gerekmektedir.