Fizik lisans bitirme çalışması duyurusuTüm Duyurular
23
OCAK

2017-2018 Bahar yarıyılında bitirme çalışması yaptıracak öğretim üyesi ve önerilen konular aşağıdaki gibidir.

Not: Grup seçimi yapılmadan önce ilgili öğretim üyesi ile görüşmelidir.

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI

     

Grup No

Öğretim Üyesi

Konu

     

1

Prof. Dr. Zeynel Yalçın

Kuantum Hesaplama

     

2

Prof. Dr. Orhan İçelli

Radyasyon Zırhlama Kabiliyetine Sahip Camsı Yapıların Üretilmesi ve Optimizasyonunun Sağlanması

     

3

Prof. Dr. Hasan Tatlıpınar

Doğrusal olmayan fiziksel sistemlerin davranışlarının incelenmesi

     

4

Prof. Dr. Orhan Özdemir

Kızılötesi dedektörlerin tarihi

     

4

Prof. Dr. Orhan Özdemir

Aircraft Infrared Principle, Signatures, Threats, and Countermeasures

     
5 Prof. Dr. Çiğdem Nuhoğlu Bazı Yarıiletken Aygıtlar
     
6 Prof. Dr. M. Hikmet Yükselici Bir cismin 3 boyutlu görüntüsünün holografik olarak kayıt edilmesi ve daha sonra deneysel olarak 3 boyutlu oluşturulması
     
7 Prof. Dr. Fedai İnanır Hesaplamalı süperiletken malzemlerin Comsol programı ile belirlenmesi
     
7 Prof. Dr. Fedai İnanır

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile MRI Magnet Tasarımı

     

8

Doç. Dr. Yeşim Özcanlı

Yeni Nesil Polimerik Kompozitler

     

9

Doç. Dr. Erol Kam

Çevresel Gama Doz Değerleri 

     

10

Doç. Dr. Tuncer Kaya

Bir Boyutta Ising Model

     
11 Doç. Dr. Arzu Çilli Türkiye'de Salgın Hastalıkların Tahmininde Kullanılan Matematiksel Modeller ve Uygulamaları
     

12

Doç. Dr. Önder Yargı 

Yeni Nesil Polimer Kompozitlerin Morfolojik Yapılarının Spektroskopik Tekniklerle incelenmesi

     

13

Doç. Dr. Zeynep G.Özdemir

Bakır oksit katmanlı perovskite yapıların elektriksel özelliklerinin belirlenmesi

13

Doç. Dr. Zeynep G.Özdemir

Ferroelektrik polimerlerin mekanik özellikleri

     

14

Doç. Dr. S. Serkis Yeşilkaya

Optoelektronik uygulamalar için saydam iletken filmlerin incelenmesi

     
15 Doç. Dr. Murat Çalışkan Yüzen Kapı Hafıza Aygıtları
     
16

Doç. Dr. Baki Aksakal

Grafen oksit katkılı polimer kompozit filmlerin mekanik ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

     

17

Doç. Dr. Banu S.Mısırlıoğlu

Karbon Nano yapıların nanoteknolojideki öneminin ve güncel uygulama alanlarının araştırılması. 

Ferrit malzemelerin karakteristik özelliklerinin ve güncel uygulama alanlarının araştırılması.
     

18

Yrd. Doç. Dr. Murat Hüdaverdi

Pulsar Winds in Super Nova Remnants

Observational Evidences of Dark Matter
     
19 Doç.Dr. Mustafa Okutan

 

     
20 Prof.Dr. Yesemin Yarar