Lisansüstü Öğrencileriinin GSİS şifre dağıtımı Hk.Tüm Duyurular
11
EYL

Yeni kayıt yaptıran Fizik bölümü lisansüstü öğrencileri GSİS şifrelerini Fizik Bölüm Sekreterliğinden alabilirler.