Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 

Yüksek Enerji Fiziği

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Çiğdem NUHOĞLU

 

 

 

Doç. Dr. Zehra CAN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Macide CANTÜRK RODOP 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat HÜDAVERDİ

  Arş. Gör. Furkan OK